D-Vitamin

d-vitaminDetta är en snabbguide i vad d-vitamin är för något.

D-vitamin bildas i din hud när det utsätts för UV-strålning t.ex. från solljuset men Vitamin D går även att fås via viss föda så som t.ex. fet fisk, lever, äggula eller vissa mejeriprodukter. Typiska mejeriprodukter som innehåller gott om Vitamin D är lättmjölk, mellanmjölk men även margarin.

D-vitaminernas funktion är att upprätthålla balansen mellan kalcium och fosfat i blodet men också hjälpa till vid bildandet av ben.

Är det farligt att ha brist på d-vitamin?

Det är aldrig bra att ha brist på någon vitamin i kroppen och d-vitaminbrist kan ge flera bristsjukdomar så som att benen i kroppen blir mjuka eller att fontanellen på småbarn inte sluter sig tillräckligt snabbt vilket kan ge förstorat huvud. Barn kan även bli hjulbent eller kobent och utvecklingen på tänderna kan blir avsevärt sämre med betydligt sämre tillväxt.

Hus vuxna personer finns det risker för klassisk depression men även att benen i kroppen blir mjuka och till och med böjbara. Det har också visat sig att där finns ett samband mellan d-vitaminbrist och utveckling av Parkinsons sjukdom i ett senare skede i livet.

Andra bristsjukdomar är barnlöshet, cancer, diabetes, MS med flera.

Producerar kroppen D-vitamin med hjälp av en ljusterapilampa?

Svaret är Ja och Nej.

Produkter som vi rekommenderar har ett filter som filtrerar ut all form av UV-strålning vilket inkluderar UVB som är den strålning som sätter igång våran tillverkning av d-vitamin i huden. Sen finns det platser som erbjuder ljusterapi där denna typ av strålning ej filtreras bort och det är därför vi även rekommenderar att man tar d-vitamin samtidigt som man gör sin ljusterapibehandling.

Ljusterapilampor har ett annan syfte och det är att verka via ögonen där ljuset förmedlas upp i hjärnan där ett väldigt känsligt område påverkas som kallas suprachiasmatiska kärnan, även kallat dygnsrytmskärnan. Det är denna del av hjärnan som styr vakenhetsnivån hos oss människor genom att styra produktionen ut av melatonin som ökar när vi får mindre ljus. En förhöjd nivå av melatonin i kroppen gör oss helt enkelt tröttare om dagarna men med den ljusterapilampa går det att få kontroll på denna nivå.

Läs mer om studien